Om fødselsterapi


Doula er et græsk ord der oversat betyder "kvinde som tjener", som stammer fra en oldgammel tradition hvor man igennem omsorg, tryghed og tillid, hjælper den fødende, kvinde til kvinde


Fødselsterapeut er en optimeret version af en privat Doula/fødselshjælper der, uden om hospitalet, er jeres omsorgsperson. Jeres talerør, støtte, varme hænder og faglige anker før, under og efter graviditeten. En fødselsterapeut har som oftest selv født og er uddannet til at støtte og hjælpe de fødende og deres familier.


Hvem har gavn af en fødselsterapeut?

Der er mange grunde til hvorfor og hvem der har dette behov, nogle af dem kan være at du;
Har en fysisk/og eller psykisk lidelse, eller en hård graviditet, hvor der er behov for mere støtte/samtale, end hvad det offentlige tilbyder. Måske skal du være solo-mor og har derfor brug for en dygtig, kærlig og støttende partner i forløbet, der virkelig forstår, hvad du går igennem, og som har din ryg i hele fødslen?

Det kan også være, at din partner ikke føler sig tryg i fødesituationen, og derfor ikke er tryg ved at skulle stå med det ansvar selv?

Måske I et langt fertilitetsbehandlingsforløb bag jer, eller mistet før, så der rumstere en masse tanker, angst og bekymring.

Ved hjemmefødsler er der ofte brug for flere hænder der kender til faget, Her vil det også være helt oplagt at vælge en fødselsterapeut. Jeg har erfaring fra fødegangen, og har som Social- og sundheds assistent stået i mange akutsituationer, hvor der skal handles hurtigt og rigtigt i et samarbejde med jordemoder og læge, hvor det kræves at man kan læse situationen og ved hvad der skal leveres, før de beder om det.

Alle disse grunde, og flere til, kan være begrundelser som gør, at man vælger en fødselsterapeut. Kontakt mig for at høre, hvad jeg kan hjælpe lige præcis dig med!

Jeg er med dig hele vejen.


Herunder tekst fra Jordemoderforeningen: 

https://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/vi-har-vores-doula-med/


"Personalet på fødestedet har det overordnede ansvar for fødslen og træffer de nødvendige beslutninger. En doula tilfører det etablerede system en ressource, der har vist sig at have en signifikant positiv effekt på fødselsforløbene qua det faktum, at familien gennem en længere periode har mulighed for at opbygge et tillidsforhold til deres doula.


"Den vigtigste og bedst dokumenterede non-farmakologiske smertebehandling er tilstedeværelse af en professionel person, en doula, på fødestuen. Metaanalyser viser, at tilstedeværelsen af en doula medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne"

 (ugeskrift for læger 2005).

 "Tilstedeværelsen af en doula under hele fødslen kan reducere frekvensen af kejsersnit med op til   45 %, forkorte længden af fødslen med 25 %, mindske forbruget af smertelindring med 31 % og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 50 %", den såkaldte doulaeffekt (Klaus Marshall MD, The Doula Book)."


Visionen for denne ny-spirende virksomhed, er at nå ud til så mange gravide som muligt. I håb om at kunne hjælpe dem, der har behovet for et talerør, støtteperson eller en ekstra hånd i gennem den livsforandrende oplevelse, det er at være gravid, og blive forældre. Mit arbejde ender forhåbentligt ud i, at have gjort jeres oplevelse mere tryg og rolig. Jeg vil med en kærlig hånd guide jer igennem disse tider, som er svære, hårde og helt fantastiske. Så I kan fokusere på det vigtigste i denne sammenhæng: jer, og jeres lille nye liv.

Som Fødselsterapeut vil jeg være til rådighed for den fødende og partner i hele graviditeten. Jeg vil bestræbe mig på, at I bliver trygge og får ro i maven omkring fødslen og er klar til at blive forældre. Jeg kommer med viden og erfaring fra uddannelser, job og egne erfaringer, som jeg vil videregive til jer, hvis behovet er der. Jeg vil bruge min erfaring fra fødegangen til at bygge bro mellem jer, jordemødre og læger, igennem forskellige vagtskift, for at skabe det mest optimale fødselsmiljø for netop jer. I kan her læse om, hvorfor det er sundt og vigtigt for din fødselsoplevelse at have en fødselsterapeut med til fødsel.